Projekty

Přehled projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie

Fotovoltaická elektrárna

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

  • Celkové způsobilé výdaje: 5 039 115,00 Kč
  • Příspěvek Modernizačního fondu: 1 763 690,35 Kč
  • Příspěvek žadatele: 3 275 424,65 Kč
  • Termín realizace projektu: 04/2023 – 12/2024

 

Vzdělávání

Cílem projektu je poskytnout zaměstnancům společnosti profesní vzdělávání spojené s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon svého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Projekt byl zahájen v roce 2024 a je spolufinancován Evropskou unií.