Oftalmologický workshop

Oftalmologický workshop

Onemocnění rohovky a jejich řešení, základy chirurgie spojivky, rohovky a řešení traumatických stavů rohovky – OBSAZENO

Přednášející: MVDr. Jiří Beránek, PhD., MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Program:
Rohovka, anatomie rohovky, patologické stavy a jejich řešení
Základy mikrochirurgických technik a sutura rohovky
Superficiální eroze rohovky
Algerbrush ošetření, lamelární keratektomie
Spojivkové flapy k hojení rohovkových ulcerací
Modifikace flapů spojivky, transpozice korneosklerální, A Cells, CXL
Zajímavé kauzistiky rohovkových onemocnění a jejich možnosti řešení

Cena: 8 000Kč

Více informací naleznete zde