Náš příběh

„Úplně původně jsem chtěl být lesníkem…“ říká Ing. Petr Samohýl, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Samohýl group a. s.

Ing. Petr Samohýl

Pochází z Brna, kde studoval na VUT. Po přestěhování do Lomnice nad Popelkou začal pracovat v místním podniku na výrobu odlitků pro průmyslové šicí stroje, odkud byl ale v roce 1991 propuštěn. Prioritou bylo samozřejmě postarat se o rodinu. „Netoužil jsem stát se podnikatelem, chtěl jsem jen smysluplně pracovat a rodinu uživit. Mé podnikání vzniklo omylem.“

Ing. Petr SamohýlNejdříve se zaměřil na účetnictví a daně. Později přišel na myšlenku přeorientovat podnikání na obchod s veterinárními léčivy. Doktorské prostředí mu nebylo cizí, jelikož v něm vyrůstal, byl také kvalifikovaným zdravotníkem a po mnoho let vykonával zdravotnický dohled na dětských táborech.

„Je to jednoduché - tak jako se zdravotník na táboře neobejde bez základních léčiv, tak se bez léčiv neobejde veterinář. Existoval volný potenciál, a tak jsem ho zkusil využít. S orientací ve veterinární problematice mně v prvních letech pomohli MVDr. Samohýlová, MVDr. Dupalová a MVDr. Weiss.“

K rozvoji firmy Petra Samohýla přispěla především jeho schopnost navazovat kontakty v zahraničí a to, že dokázal využít situace, kdy zahraniční výrobci u nás neměli zastoupení. V druhé polovině devadesátých let firmě výrazně pomohla nová orientace na granulovaná krmiva. Dalším mezníkem, který nás posunul dál, bylo v roce 2010 spojení s maloobchodní sítí Zvěrokruh, kterým jsme získali 37 prodejen chovatelských potřeb Zvěrokruh. Síť jsme dále rozšířili a nyní provozujeme 52 prodejen.

„Jsou-li na cestě překážky, je třeba je prorazit.“

Nikdy se dle slov Ing. Samohýla nestalo, že by měl chuť se vším praštit. Vzpomíná na devadesátá léta, kdy prožíval období určité bezmoci vůči státní správě. Tehdy panovaly obavy, zda se mu podaří firmu udržet. Dnes je dle něj právo přehlednější a jeho vymahatelnost se zvětšila, což se s dobou před patnácti lety vůbec nedá srovnat. Horší je to se zemědělskou politikou v ČR. Od roku 2000 poklesly stavy hospodářských zvířat o polovinu, což se dramaticky projevilo ve spotřebě veterinárních léčiv. Zatímco v roce 2000 tvořila veterinární léčiva 90 % obratu firmy, dnes je to 39 %.

Ing. Petr SamohýlPetr Samohýl je člověk, kterého baví učit se pořád nové věci. Vše, co neuměl, se doučil - angličtinu, finance, marketing, obchod, účetnictví. Právo patří mezi jeho koníčky.

Totéž se snaží vyprovokovat ve svých zaměstnancích – sám je jim nejlepším příkladem v touze po osobním rozvoji a jinakosti.